به یادش گریه کردن ها.....
به عکسش خیره گشتن ها ....
به خوابش خواب دیدن ها ......
ز رویش بوسه چیدن ها ........ز خواب اما پریدن ها ....

خداحافظ به دنبالش دویدن ها .....
رسیدن ها .........
در آغوشش کشیدن ها ....
خداحافظ به دور از چشم بد بین ها ......
برای بوسه ای تردید کردن ها ......
 به وقت باز گشتن ها ....به هنگام جداییها ....

خداحافظ ... شنیدن ها ....
به تلخی خنده کردن ها .....به کنجی گریه کردن ها ....
تمام لحظه ها را دوره کردن ها .....
برای بار دیگر دیدنش ... غمگین نشستن ها ....

خداحافظ ....

ز شوقش راه را هموار کردن ها ....ولی او را ندیدن ها .....

سلام اما ...

به دل کندن .....
ولی در انتظارش باز ماندن ها ........
اگر آمد ....در آغوشش کشیدن ها ....
به دور از چشم بد بین ها .....

خداحافظ.....
 

خداحافظ سرودن ها ........

+ تاريخ ۱۳۸۸/۱٠/٢٤ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ نويسنده ققنوس نظرات ()