نمیدانم چه می خواهم بگویم                      

زبانم در دهان باز، بسته است

در تنگ قفس باز است و افسوس                 

که بال مرغ پروازم شکسته است

نمیدانم چه میخواهم بگویم                        

غمی در استخوانم می گدازد

خیال نا شناسی آشنا رنگ                         

گهی می سوزدم، گه می نوازد

درون سینه ام دردیست خونبار                     

که همچون گریه میگیرد گلویم

غمی آشفته دردی گریه آلود                       

نمی دانم چه می خواهم بگویم

 

 

پ.ن:دیگر نه ترانه حریف دلتنگی ام میشود و نه گریه های شبانه...

 

+ تاريخ ۱۳۸۸/۱٠/۳ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ نويسنده ققنوس نظرات ()